Opvang binnen ons kindcentrum

Op Kindcentrum De Veldkei wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar ook opvang aangeboden. Zo zorgen we voor een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.

Plateau Kinderopvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Denk aan voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en kinderdagopvang. De opvanglocaties zijn nagenoeg allemaal gevestigd in de kindcentra van Plateau. Daardoor zijn de mogelijkheden groot. Bij Plateau Kinderopvang kun je kiezen voor vaste dagen, maar ook voor een meer flexibele vorm van opvang. 

Intensieve samenwerking

Kinderen die naar Kindcentrum De Veldkei én naar de kinderopvang gaan worden in hetzelfde gebouw opgevangen. Zo kunnen onze leerlingen de gehele dag op dezelfde locatie blijven. De opvang is van 7.00 tot 19.00 uur geopend. Op De Veldkei werken opvang en onderwijs intensief samen. Zo kunnen we ons kindcentrum optimaal vorm geven en de plannen op elkaar afstemmen.

Kinderen die naar de kinderdagopvang, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang gaan kunnen zowel buiten, als binnen genieten van de mooie, veilige en uitdagende speelplekken. Zo zijn er genoeg mogelijkheden om je alleen of met anderen te vermaken!

Meer informatie

Meer informatie over kinderopvang op Kindcentrum De Veldkei is te vinden op de website van Plateau Kinderopvang. Hier zijn ook de GGD-rapportages van de locatie te vinden.