Kennisoverdracht

Elke leerling groeit! Leren en ontdekken is iets fascinerends, van iets nog niet kunnen naar proberen, leren en groeien. Onze liefde voor leren is groot, net als onze gedrevenheid om kinderen een stevige kennisbasis te geven en eerlijke leerkansen. Daarom werken er bij ons bekwame pedagogisch medewerkers en leerkrachten die tijdens de lessen onder andere gebruik maken van het ontwikkelingsgerichte aanbod vanuit Uk&Puk (opvang), het Expliciete Directe Instructie (EDI, onderwijs) en aanschouwelijk materiaal.

We zorgen voor een rijk (leer-)aanbod en werken met actuele methodes waarin de 21e-eeuwse vaardigheden (kritisch & creatief denken, probleem oplossen, ICT-vaardigheden, samenwerken, communiceren, mediawijsheid, informatie vaardigheden) zijn verwerkt. Wij differentiëren op basis van de zone van de naaste ontwikkeling, hebben oog voor (onderwijs)behoeften en hebben hoge verwachtingen van de kinderen.


Ons doel is om uit de kinderen te halen wat er in zit, samen met u als ouder(s)/verzorger(s). Wij willen een goede samenwerking bewerkstelligen vanuit wederzijds respect. Dit vanuit de driehoek: kind – ouder(s)/verzorger(s) – leerkracht/pedagogisch medewerker.