Informatie

We zien het als onze missie om de kinderen een omgeving te bieden waarin samen ontdekken, spelen & leren centraal staan. Immers, ieder kind is nieuwsgiering, wil zich ontwikkelen en leren. We bieden een omgeving die rustig en veilig is voor iedereen, vanuit een positief pedagogisch klimaat. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. Vanuit opvang en onderwijs werken wij samen aan een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Steeds weer nieuwe dingen ontdekken, steeds in de zone van de naaste ontwikkeling. Dit kan alleen door te kijken naar en te handelen vanuit de basisbehoeften van kinderen: relatie, autonomie en competentie. Vandaaruit hebben we een slogan die onze missie kort en bondig samenvat:

een steengoede basis voor een sprong naar de toekomst