OR

De ouderraad (OR) wordt gevormd door ouders en een teamlid. Samen verzorgen zij de activiteiten op ons kindcentrum en ondersteunen zij de verschillende commissies. De OR vergadert ongeveer één keer per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

Samenstelling OR

Herma ten Brink (teamlid)

Claudia Schikan (voorzitter)

Ieneke Duizendstra (vicevoorzitter)

Lesley IJlenhave (penningmeester)

Melissa van der Meer (secretaris)

Anja Tipker

Ilse Andringa

Ilona den Burger

Linda van Osch

Miranda Nieters

Paulien Huizen

Simone Jongs