Kindcentrum

Ouder(s)/verzorger(s) en kindcentrum De Veldkei ondersteunen
samen de ontwikkeling van het kind. 

Wij gaan uit van de samenwerkingsdriehoek:
ouder(s)/verzorger(s) - kind - school.

 

Nauwe samenwerking
We staan in nauw contact met ouder(s)/verzorger(s) om het beste onderwijs en begeleiding aan elk kind te kunnen geven. Naast een informatieavond bij de start van een schoojaar en meerdere keren per jaar een ouderavond (10-minutengesprek) om de vorderingen te bespreken, kunnen we waar nodig extra gesprekken inplannen. Heeft u een korte mededeing voor de leerkracht, dan kan dat 's ochtends voor de lessen bij het brengen van uw kind. Duurt het iets langer, dan kan de leerkracht u vragen later nog eens terug te komen voor een gesprek. Meestal kan dat direct dezelfde dag al.

 

Kindcentrumraad
Ouder(s)/verzorger(s) denken mee over beleidsmatige zaken door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad (MR) van de school, of de oudercommissie (OC) van de kinderopvang. Periodiek vergaderen de MR en OC samen in de KC-raad.
Ouder(s)/verzorger(s) hebben ook medezeggenshap in het overkoepend bestuur van de scholen van Plateau, door zitting te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Medezeggenshap in het overkoepend bestuur van de kinderopvang van Plateau, kan door zitting te nemen in de centrale oudercommissie (COC). Neemt u geen zitting in een van de medezeggenschapsorganen maar zou u wel graag bij een van de vergaderingen aanwezig willen zijn? Dat kan! Alle ouder(s)/verzorger(s) kunnen de openbare vergaderingen bijwonen.

Naast de formele medezeggenschapsorganen organiseren we regelmatig informele bijeenkomsten voor ouder(s)/verzorger(s). Zo zijn er zakelijke ouderavonden met een thema, waarbij we een actueel thema bespreken. Dit zijn interactieve ouderavonden over bijvoorbeeld Social Media. We wisselen graag kennis en ervaringen uit met ouder(s)/verzorger(s) om ons beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wensen en verwachtingen. Ook bieden deze ouderavonden een kans om tijdens een informele bijeenkomst ons beleid en de keuzes die we maken verder uit te leggen.

 

Ouderhulp
Net als ieder kindcentrum, kan ook Kindcentrum De Veldkei niet zonder hulp van ouder(s)/verzorger(s) bij bijzondere activiteiten. Ze helpen met de voorbereiding en begeleiding tijdens de activiteiten van de ouderraad (OR), fietsen mee als begeleider, zorgen voor vervoer of gaan mee op excursie. Daarnaast is er voor elk hoogtepunt in het jaar, denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, een werkgroep die zorgt dat het ook echt een hoogtepunt voor de kinderen wordt. Afhankelijk van de activiteit kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich opgeven bij de ouderraad, werkgroep of de leerkacht/leidster.