Onderwijs informatie

Kindcentrum De Veldkei is een kindcentrum in de wijk Peelo in Assen. Kinderen kunnen op ons kindcentrum terecht voor openbaar onderwijs en opvang. Centraal daarin staan de positieve insteek, ons oog voor brede talentontwikkeling en één van de mooiste pleinen! 

Iedere dag gaan er meer dan 250 leerlingen naar ons kindcentrum. Een deel van hen maakt ook gebruik van de opvang in ons kindcentrum, dat wordt geleid door Plateau Kinderopvang. Onze missie is 'kennis en brede talentontwikkeling'. Deze missie komt in alles wat we doen terug. In ons onderwijs en tijdens de opvang. Als kindcentrum staan we dan ook garant voor zeer goed onderwijs, zeer goede kinderopvang en natuurlijk brede talentontwikkeling. 

Kernwaarden
De kernwaarden van Kindcentrum De Veldkei zijn veiligheid, verantwoordelijk en respect. Gezamenlijk willen we onze leerlingen voorbereiden op de toekomst door ze verschillende, specifieke vaardigheden bij te brengen. Denk aan geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en creativiteit. Maar ook aan sociale vaardigheden en culturele sensitiviteit. We hebben daarin oog voor de talenten van kinderen, waar we een speciaal programma voor hebben ontwikkeld.