Ziek melden

Kan jouw kind door ziekte niet naar school komen? Zieke kinderen afmelden kan op Kindcentrum De Veldkei telefonisch. Vergeet niet de ziektemelding voor schooltijd door te geven! 

Ons kindcentrum is te bereiken via 0592-820520