Verkeer

Kindcentrum De Veldkei heeft in juni 2022 wederom het Drents Verkeersveiligheidslabel in ontvangst mogen nemen. Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen, hebben we voldaan aan een aantal criteria:

  1. Op onze school wordt gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
  2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
  3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Twee ouders vormen samen met de directeur de verkeerswerkgroep.
  4. De schoolomgeving is verkeersveilig, hier zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor. Ook ouders/verzorgers hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid om de omgeving van het kindcentrum verkeersveilig te houden.
  5. Verkeerseducatie is opgenomen in ons schoolplan.
  6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.

Onze school heeft geen aparte verkeersmethode, maar maakt gebruik van het aanbod van VVN (Veilig Verkeer Nederland). VVN levert lesbrieven aan, waarmee kinderen leren hoe ze zich in het verkeer dienen te gedragen. Daarnaast gebruiken we ‘Stap Vooruit’, ‘Op Voeten En Fietsen’ en de ‘Jeugd Verkeerskrant’. In groep 8 doen de leerlingen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Wij doen ook mee aan de diverse verkeersprojecten (bijvoorbeeld eens per twee jaar ANWB-Streetwise) en beschikken over een parcours met verkeersborden om praktische verkeersituaties te oefenen.