Taal & lezen

We vinden taal in al haar facetten de basis waarmee ieder kind zich verder kan ontwikkelen. Daarom bekijken we taal niet alleen als het omgaan met de regels van de taal, maar benadrukken we ook het communiceren, het verwerven van informatie, het verbeelden en fantaseren, het vormgeven met taal en het creatieve taalgebruik.

In de groepen 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht. Als leidraad gebruiken we de SLO-doelen vanuit Memelink, waarin spelenderwijs gewerkt wordt aan de taal- en leesvoorwaarden. Er is in de onderbouw veel aandacht voor taalontwikkeling door bijvoorbeeld voorlezen, gedichten, rijmen, rollenspel, thematisch ingerichte hoeken en beginnende geletterdheid.

In groep 3 werken we met de methode ‘Lijn 3’. Binnen deze methode zijn ook de oefeningen in taalontwikkeling geïntegreerd.

In groep 4 t/m 8 is gekozen voor de methode ‘Taal Actief’ en ‘Karakter’ voor technisch lezen. Deze methodes passen bij de visie van de school, de leerlingenpopulatie en biedt differentiatie op drie niveaus.

Lezen zien we als allerbelangrijkste sleutel tot kennisverwerving, woordenschat en lezen met begrip. Hier besteden we op onze school dan ook veel aandacht aan. In de onderbouw doen we dit o.a. door begrijpend luisteren. In de midden- en bovenbouw gebruiken we hiervoor de methode ‘Nieuwsbegrip XL’, leesteksten van Wiebren de Jong, speciale stripboeken, Kinnheim en een diversiteit aan andere teksten. Vanuit begrijpend lezen maken we een connectie met de zaakvakken omdat lezen met begrip ook tijdens deze vakken centraal staat.

Om de taalontwikkeling en het lezen te stimuleren hebben we een mooie bibliotheek. We hebben een diversiteit aan recente, moderne boeken waardoor er voor ieder kind een leuk leesboek te vinden is. Wat onze bibliotheek bijzonder maakt zijn de Engelstalige (prenten)boeken.

Leesplezier is belangrijk, dus promoten we dit door middel van allerlei leesactiviteiten zoals deelname aan de Kinderboekenweek, de Kinderjury en het Voorleesontbijt. Om het voorlezen te stimuleren krijgen de peuters en kleuters prentenboeken mee naar huis om thuis te lezen. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen drie keer per week boeken ruilen in de bieb. Ouders/verzorgers helpen ons met het bemensen van de bibliotheek.