Rekenen & wiskunde

In de onderbouw besteden de leerkrachten spelenderwijs aandacht aan beginnende gecijferdheid. De kinderen leren onder andere getallen, tellen, kleuren, vormen en rangtelwoorden. Vanuit het spel en de nieuwsgierigheid van kleuters wordt door middel van verschillende materialen en activiteiten de beginnende gecijferdheid gestimuleerd.

Dit schooljaar werken de leerkrachten van groep 1&2 met de rekenkalender van Met Sprongen Vooruit. Met Sprongen Vooruit biedt de beginnende gecijferdheid aan middels een doorgaande lijn vanuit spelletjes en activiteiten.

Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de rekenmethode ‘Pluspunt 4’. We hebben bewust gekozen om te rekenen op papier. Na een paar jaar digitaal rekenonderwijs zijn we tot de conclusie dat er toch teveel nadelen zaten aan rekenen via het Chromebook.

Na een gezamenlijke instructie via het EDI-model verwerken de kinderen de aangeboden oefenstof op verschillende niveaus. Het is belangrijk dat kinderen goede rekenstrategieën leren zodat ze ook met grote getallen en moeilijke sommen zoals procenten en breuken uit de voeten kunnen. Kinderen die moeite hebben met rekenen krijgen één rekenstrategie aangeboden door de leerkracht, waardoor rekenen overzichtelijker wordt.

Wij monitoren de rekenontwikkeling door onder andere kind-gesprekken te voeren. Vragen die we stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Op welke wijze heb je de som uitgerekend?
  • Waarom heb je deze manier gekozen?
  • Kun je het ook nog op andere manieren uitrekenen?

Voor herhaald inoefenen van rekenonderdelen zoals automatiseren en tafels maken we gebruik van Chromebooks.