Kindcentrum De Veldkei

Kindcentrum De Veldkei staat in de Asser wijk Peelo. We bieden openbaar onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Binnen ons kindcentrum is ieder kind welkom en mag zijn wie die is. We bereiden onze kinderen zo goed mogelijk voor op hun toekomst, dit betekent dat we volop inzetten op de belangrijke basisvakken, Engels en Brede Talentontwikkeling (BTO). Daarnaast is er ruim voldoende aandacht voor bewegingsonderwijs, sociaal emotionele ontwikkeling en Burgerschap.

Op ons kindcentrum staan drie kernwaarden centraal: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. We doen er alles aan om een ambitieus en stimulerend speel- & leerklimaat te creëren, dit vanuit een positieve insteek binnen een veilige omgeving.

Door middel van bovenstaande stimuleren we kinderen zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen met een blik op de toekomst. Daarom is onze slogan: Een steengoede basis voor een sprong naar de toekomst! 

Belangrijke agendapunten

Meer weten waar wij voor staan?

Meer informatie vind je hier