Kindcentrum De Veldkei

Welkom op onze webiste!

Kindcentrum de Veldkei staat in de Asser wijk Peelo. We bieden openbaar onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Wij hopen dat u onze website met belangstelling zult lezen. Wij zijn trots op ons kindcentrum en hebben dan ook met plezier onder woorden gebracht hoe we opvang, kwalitatief goed onderwijs en de zorg voor de kinderen waar maken.

Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de directeur van ons kindcentrum voor een (kennismakings-)gesprek en/of rondleiding.

Op ons kindcentrum staan drie kernwaarden centraal: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

We doen er alles aan om een ambitieus en stimulerend speel- & leerklimaat te creëren, dit vanuit een positieve insteek binnen een veilige omgeving.

Door middel van bovenstaande stimuleren we kinderen zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen met een blik op de toekomst.

Daarom is onze slogan: 'Een steengoede basis voor een sprong naar de toekomst! '

Meer weten?

Klik hieronder op één van de icoontjes!

Plateau Integrale Kindcentra

Op de kindcentra van Plateau komen kinderen van 0 tot 13 jaar samen om te leren, te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Plateau is binnen de gemeente Assen dé organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang. Plateau gaat uit van een dagprogramma op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling van kinderen. Onze kindcentra worden als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team. 

Plateau heeft dertien kindcentra voor primair onderwijs, waarvan één voor speciaal onderwijs. Wij bieden diversiteit door onder meer Jenaplan-, Dalton-, Ervaringsgericht- en TLIM-onderwijs aan te bieden. Daarnaast beschikt Plateau over een leercentrum voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (12-20 jaar). Plateau is werkgever van ongeveer 500 mensen. Gezamenlijk verzorgen zij iedere dag onderwijs en opvang voor duizenden kinderen in Assen.

Meer weten over Plateau? Bezoek  of neem contact op via 0592-820500 of info@plateau-assen.nl