Een steengoede basis voor een sprong naar de toekomst!

Welkom op onze website!

Kindcentrum de Veldkei staat in de Asser wijk Peelo. We bieden openbaar onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Wij hopen dat u onze website met belangstelling zult lezen. Wij zijn trots op ons kindcentrum en hebben dan ook met plezier onder woorden gebracht hoe we opvang, kwalitatief goed onderwijs en de zorg voor de kinderen waar maken.

Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de directeur van ons kindcentrum voor een (kennismakings-)gesprek en/of rondleiding.

 

 

Op ons kindcentrum staan drie kernwaarden centraal:

veiligheid

verantwoordelijkheid

respect

We doen er alles aan om een ambitieus en stimulerend speel- & leerklimaat te creëren, vanuit een positieve insteek binnen een veilige omgeving.
We stimuleren kinderen om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen met een blik op de toekomst. Daarom is onze slogan:

'Een steengoede basis voor een sprong naar de toekomst!'

 

 

Meer weten?

Klik hieronder op één van de icoontjes!