Klachtenregeling

 

Wil je als ouder of verzorger een klacht indienen over iets dat voorgevallen is op ons kindcentrum? Ben je ontevreden over bepaalde zaken of heb je een andere klacht? We gaan graag in gesprek zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing.

Heeft de klacht te maken met de groep waarin jouw kind zit? Dan kun je altijd terecht bij de pedagogisch medewerker of groepsleerkracht. Deze kent het kind en de groep het beste en kan in veel gevallen voor een oplossing zorgen. Kan hij/zij het probleem niet oplossen? Dan kun je altijd een afspraak maken met de directeur van het kindcentrum.

Het kan voorkomen dat de klacht dan nog niet opgelost is of dat je niet tevreden bent met de afhandeling. Dan kun je contact opnemen met de directeur-bestuurder van Plateau Integrale Kindcentra. Ook kun je contact zoeken met de vertrouwenspersoon van Plateau, mevrouw Netty Gallee. Zij is te bereiken via 06-52477731 of via gallee@home.nl.

Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden in onze schoolgids.