Creatieve ontwikkeling

Naast ons plan Brede Talentontwikkeling geven de leerkrachten een aanbod voor de creatieve vakken. Een echte methode gebruiken we niet. Wel proberen we alle technieken en materialen te gebruiken en aan alle musische vakken voldoende aandacht te besteden.

In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een driejarig traject muziekimpuls: Meer!Muziek. We doen dit in samenwerking met het ICO/kunstencentrum in Assen.

Een mooie manier om de creatieve ontwikkeling te stimuleren is ‘De Veldkeishow’. Eens per schooljaar is een groep verantwoordelijk voor een optreden van ongeveer een half uur. Zij voeren een show op voor de andere groepen en voor hun ouder(s)/verzorger(s) en familie. Het gaat hier niet om het geven van een perfecte show. De kinderen leren zichzelf te presenteren op het podium.