Ons onderwijsteam

Ons onderwijsteam bestaat uit enthousiaste meesters en juffen, van jong tot zeer ervaren. Naast meesters en juffen voor de klas kunnen we extra aandacht aan de kinderen schenken door de inzet van een onderwijsassistent en een vakleerkracht gym. Het onderwijsteam wordt verder ondersteund door een directeur, intern begeleider, administratrice en een conciërge-vrijwilliger.

Om optimaal onderwijs te kunnen bieden aan onze leerlingen, blijven we in ontwikkeling. We zorgen ervoor zoveel mogelijk expertise zelf in huis te hebben. Met deze extra kennis en ervaring kunnen zowel leerkrachten als leerlingen door onze eigen medewerkers goed begeleid en gecoacht worden. De specialist denkt mee over het beleid en kan aanschuiven bij een multidisciplinair overleg. Daarnaast wisselen onze specialisten regelmatig kennis uit met andere scholen in bovenschoolse werkgroepen.

Op De Veldkei kennen we de volgende specialismen: jonge kind, taal/lezen, rekenen, sociale veiligheid/gedrag, (hoog)begaafdheid en ICT.

Martie van de Nieuwegiessen

Directeur

Herma ten Brink

Intern Begeleider | specialist hoogbegaafdheid

Bertha van der Werff

Administratie

Bennie Manuhutu

Conciërge

Ingrid Smit

Leerkracht groep 1-2A | taalspecialist

Gerdy Schoonbeek

Leerkracht groep 1-2A, 1-2C, 3B

Heleen Hommes

Leekracht groep 1-2B

Emily Hesselink

Leerkracht groep 1-2B

Janneke Huiting

Leerkracht groep 1-2C

Helma van Oudheusden

Leerkracht groep 1-2C

Abigail Manuputty

Leerkracht groep 3A | rekenspecialist

Harma Bouwmeester

Leerkracht groep 3A

Margreet de Jager

Leekracht groep 3B

Mathilde Bezema

Leerkracht groep 4A | specialist het jonge kind

Paula Boonstra

Leerkracht groep 4A

Larisa Visser

Leerkracht groep 4B | taalspecialist

Bianca van Faassen

Leerkracht groep 5 | taalspecialist

Elsiena Bartelds

Leerkracht groep 5, 6, 7

Hielkje van der Zande

Leerkracht groep 6

Rosalie Boomsma

Leerkracht groep 7 | gedragsspecialist

Jurriën Hielkema

Leerkracht groep 8 | specialist ICT

Jelle Blauw

Leerkracht groep 8

Claudia Turkstra

Begeleiding POB