Ons onderwijsteam

Ons onderwijsteam bestaat uit enthousiaste meesters en juffen, van jong tot zeer ervaren. Naast meesters en juffen voor de klas kunnen we extra aandacht aan de kinderen schenken door inzet van onderwijsassistent en een vakleerkracht gym.

Het onderwijsteam wordt verder ondersteund door een directeur, intern begeleider, administratrice en een conciërge-vrijwilliger.

 

Om optimaal onderwijs te kunnen bieden aan onze leerlingen, blijven we in ontwikkeling. We zorgen ervoor zoveel mogelijk expertise zelf in huis te hebben. Met deze extra kennis en ervaring kunnen zowel leerkrachten als leerlingen door eigen medewerkers goed begeleid en gecoacht worden. De specialist denkt mee over het beleid en kan aanschuiven bij een multidisciplinair overleg. Daarnaast wisselen onze specialisten regelmatig kennis uit met andere scholen in bovenschoolse werkgroepen.

Op De Veldkei kennen we de volgende specialismen: jonge kind, taal / lezen, rekenen, sociale veiligheid / gedrag, (hoog)begaafdheid en ICT.

 

Team onderwijs Kindcentrum de Veldkei

 

Directeur

Martie van de Nieuwegiessen

 

Intern begeleider

Herma ten Brink

 

Administratie

Bertha v.d. Werff

 

Conciërge

Bennie Manuhutu (vrijwilliger)

 

Groep 1A/2B

Mathilde Bezema

 

Groep 1B/2B 

Heleen Hommes

 

Groep 1c/2c

Janneke Huiting

Ingrid Smit

 

Groep 3a

Anita Westerhof

Ingrid Smit

 

Groep 3b

Jannette Hoekstra

Ingrid Smit

 

Groep 4

Larisa Visser

 

 

Groep 5

Bianca van Faassen

Elsiena Bartelds

 

Groep 6

Ineke Pama

 

 

Groep 7a

Jelle Blauw

Elsiena Bartelds

 

Groep 7B

Rosalie Boomsma

Elsiena Bartelds

 

Groep 8

Jurriën Hielkema

 

Vakleerkracht gym

Annika Pietersma

 

Begeleiding POB

Claudia Turkstra

 

Onderwijsassitent

Karin Oosterhof