Gymnastiek

Onze groepen 1 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiekles van een vakdocent. De gymnastieklessen voor de kleuters worden gegeven in het speellokaal en voor de groepen 3 t/m 8 in de sporthal bij het winkelcentrum van Peelo. Dit is 5 minuten lopen vanaf de Veldkei.

Daarnaast wordt er volop gespeeld tijdens de twee pauzemomenten, zowel op het grote speelplein als het buitenterrein. De taak van de vakleerkracht gymnastiek is om kinderen enthousiast te maken voor de buitenschoolse sportactiviteiten zoals voetbal en basketbal.

De vakgroep lichamelijke opvoeding heeft in overleg met ons bestuur een aantal afspraken gemaakt om de veiligheid rond de lessen bewegingsonderwijs te bevorderen. Deze afspraken zijn ook besproken in de kindcentrumraad (KCR).

Het gaat om de volgende regels:

  • Passende sportkleding en zaalschoenen zijn tijdens de lessen bewegingsonderwijs verplicht.
  • Sieraden zoals horloges, kettinkjes, oorbellen/oorknopjes mogen tijdens de lessen bewegingsonderwijs niet worden gedragen.
  • Als uw kind niet mee kan of mag meedoen met de lessen bewegingsonderwijs of onderdelen daarvan, wilt u dan een briefje meegeven?
  • De kinderen mogen alleen met toestemming van de (vak)leerkracht de gymzaal binnengaan.
  • De kinderen mogen niet zonder toestemming of opdracht van de (vak)leerkracht in de berging komen.