Schooltijden

maandag 8.30 tot 14.00 uur
dinsdag 8.30 tot 14.00 uur
woensdag 8.30 tot 14.00 uur
donderdag 8.30 tot 14.00 uur
vrijdag 8.30 tot 14.00 uur

Op Kindcentrum De Veldkei werken we met een continurooster. Samen met ouder(s)/verzorger(s) hebben we gekozen voor het vijf-gelijke-dagenmodel. Uit de laatste tevredenheidspeiling blijkt deze schooltijden als zeer prettig worden ervaren. Alle kinderen eten tussen de middag onder toezicht van onze eigen medewerkers.

Inloop

De deuren gaan om 8.15 uur open. Daar worden alle kinderen begroet. Bij het klaslokaal worden de leerlingen ontvangen door hun eigen leerkracht. Groep 3 t/m 8 gebruiken de hoofdingang. De kleuters hebben een eigen ingang. Op maandag en vrijdag mogen de ouders van de kleuters mee naar binnen. In groep 3 geldt dit tot de herfstvakantie. Iedere groep start om 8.30 uur met de lessen. 

Uitgaan

Om 14.00 uur lopen alle leerkrachten mee met de kinderen naar het schoolplein om ze uit te geleiden.