Positive Behavior Support (PBS)

De samenleving verandert snel. Omdat wij onze verantwoordelijkheid nemen, een betekenisvolle rol in de wijk willen spelen en daarbij tegemoet willen komen aan de ontwikkelingen in de maatschappij, bieden wij vanuit burgerschap en PBS een doorgaande lijn aan. Betekenisvol en vanuit samenhang.

Leren en ontwikkelen lukt beter binnen een veilig, stimulerend en ambitieus klimaat. Duidelijke regels, voorspelbaar gedrag en nakomen van afspraken dragen hieraan bij. Daarom gebruiken we de methodiek Positive Behavior Support (PBS).

Hiermee willen we in ons kindcentrum een klimaat scheppen waarin ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Maar een kind moet ook weerbaar zijn en zich geaccepteerd weten met zijn eigen verschijning, capaciteiten en beperkingen. Alleen dan komt het toe aan het breed ontwikkelen van zijn talenten.

Door middel PBS is ons kindcentrum de uitgelezen plek om te oefenen hoe we respectvol met elkaar omgaan, wat de regels zijn en wat de consequenties. Immers, gewenst gedrag kun je leren!

Dat doen we op kindcentrum De Veldkei op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de regel van de week. In een kring wordt deze regel in alle groepen besproken en uitgelegd. We benoemen het gedrag dat we van elkaar verwachten en vertellen de kinderen waarom we dit willen. Bij de kleuters gebeurt dat spelenderwijs, bijvoorbeeld door een toneelstukje. Maar in de midden- en bovenbouw gebruiken we daar ook filmpjes, verhalen en gesprekken voor.

Alle regels van de week hebben te maken met onze drie kernwaarden:

veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.