Engels

Sinds 1986 is het geven van Engels vanaf groep 7 in het basisonderwijs verplicht. Engels is niet weg te denken uit onze maatschappij. Overal komen de kinderen met deze taal in aanraking zoals via games, YouTube, televisie en spelletjes.

Vanuit die gedachte en vanuit onze visie om kinderen zo goed en breed mogelijke kennis en vaardigheden mee te geven, hebben wij ervoor gekozen om iedere week Engels aan te bieden aan de kinderen van groep 1 t/m 8. Spelenderwijs bieden de eigen leerkrachten het Engels aan door middel van boeken, spelletjes en/of (song)teksten.

Het doel is dat de kinderen leren om Engels te durven spreken. Grammatica en het correct kunnen schrijven leren de kinderen in het voortgezet onderwijs.