Zorg

Op Kindcentrum De Veldkei vinden we de zorg voor onze leerlingen erg belangrijk. Onze doelstelling is dan ook dat ieder kind voldoende begeleid wordt. Daarbij werken we handelings- en oplossingsgericht.

Centraal in ons onderwijs staat altijd de totale ontwikkeling van het kind. We maken ons onderwijs dan ook passend aan de individuele onderwijsbehoeften. Dit doen we door proactief te handelen en te zorgen dat ieder kind de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Begeleiding vindt op De Veldkei plaats door de leerkracht, maar ook - wanneer nodig - door het schoolzorgteam. 

Schoolzorgteam
Het schoolzorgteam bestaat uit de intern begeleider en de directeur van ons kindcentrum. Daarnaast maken ook een schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts of jeugdverpleegkundige onderdeel uit van het team. De leerkracht bespreekt zijn of haar hulpvraag met de intern begeleider. Deze ib'er heeft een gerichte opleiding gevolgd en onderzoekt welke onderwijs- en begeleidingsbehoeften een kind nodig heeft. Deze ondersteuning wordt ook altijd met de ouders besproken. Zo zorgen we samen voor de beste omgeving voor jouw kind(eren).