Brede Talentontwikkeling

Naast de belangrijke basisvakken en Engels krijgen de kinderen van KC de Veldkei een aanbod vanuit de Brede Talentontwikkeling (BTO). Op deze manier willen we de kinderen zoveel mogelijk met kennis, vaardigheden en talentontwikkeling voorbereiden op hun toekomst.

Sinds dit schooljaar is een werkgroep bezig om een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 te creëren en een betekenisvol aanbod te ontwikkelen met betrekking tot de BTO. Er zijn inmiddels vijf leergebieden van waaruit de doorgaande lijn opgezet gaat worden: 

 

  • Cultuur, erfgoed & educatie
  • Natuur, techniek & wetenschap 

  • Muziek, drama & dans

  • Multimedia & ICT vaardigheden 

  • Beeldende vorming 

 

Alle kinderen krijgen vijf keer per jaar drie weken lang een aanbod vanuit de verschillende leergebieden. Het BTO jaar wordt afgesloten middels een presentatie door de leerlingen aan hun ouder(s)/verzorger(s). Ze laten dan op verschillende wijze zien wat ze dat jaar geleerd hebben. In de nieuwsbrieven is middels pictogrammen zichtbaar vanuit welk leergebied een activiteit aangeboden is.

Naast de BTO in de groepen gaat de werkgroep ook nog een doorgaande lijn extern aanbod ontwikkelen vanuit de vijf leergebieden. De kinderen gaan dan bijvoorbeeld naar musea, duurzaamheidscentrum en externe workshops. Het uiteindelijke doel is een portfolio te ontwikkelen waarin een breder beeld qua kind ontwikkeling te zien is en kinderen zelf de voortgang gaan bespreken met de leerkracht en hun ouder(s)/verzorger(s).

Op deze manier krijgt de missie van KC de Veldkei 'Een steengoede basis voor een sprong naar de toekomst!' steeds meer vorm en inhoud.